Handeksem – Behandling och goda råd

: 26/9/2022

Varje år konstateras det fall av handeksem hos 10 procent av den svenska befolkningen. Symptom på handeksem är röd, svullen och kliande hud, eventuellt med små blåsor. Eksem på händerna drabbar ofta arbetande människor och kan ge långvariga besvär samt utveckla sig till en kronisk sjukdom.

Det finns olika former av behandling, men något av det viktigaste är att hålla huden smidig och fuktig med en fet kräm.

» Gå direkt till behandling

Granskad av Phillip Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut på Varde Apotek
Phillip har en farmacie kandidatexamen från SDU, och har de senaste åren arbetat som klinisk farmaceut på Apoteket. Dagligen ger hon råd till apotekets kunder samt till läkare om den optimala användningen av läkemedel.

Vad är handeksem?

Om man upplever eksemtillstånd på sina händer, kan det bero på flera olika typer av eksem. Det finns flera olika slags handeksem som har sina egna symptom:

 • Irritativt (toxiskt) kontakteksem
 • Allergiskt kontakteksem
 • Kontakt nässelfeber
 • Systemiskt kontakteksem
 • Keratotiskt handeksem
 • Pompholyx

Allt efter vilken form av eksem det handlar om, finns det olika behandlingsmöjligheter, även om symptom, och därför behandling, ofta påminner om varandra, eftersom deras gemensamma drag är att det uppstår på händerna.


Översikt över de olika formena av handeksem:

Irritativt (toxiskt) kontakteksem

Irritativt kontakteksem uppstår typiskt om huden i längre tid har varit i kontakt med vatten, tvål, upplösningsmedel och/eller smuts.

Allergiskt kontakteksem

Allergiskt kontakteksem uppstår på grund av allergi mot ett element som huden har kommit i kontakt med. Dessa omfattar typiskt ämnen som nickel, parfym, konserveringsmedel och plantor.

Kontakt nässelfeber

Kontakt nässelfeber är en akut allergisk reaktion som typiskt uppstår hos personer som lider av astma, höfeber eller atopiskt eksem. Här upplever man ofta svullnader, klåda och rodnad på händerna om man kommer i kontakt med kemikalier i latex-gummihandskar samt obearbetade livsmedel som grönsaker, frukter, kött och fisk.

Systemiskt kontakteksem

Systemiskt kontakteksem uppstår om man har nickelallergi och intar stora mängder nickel via kosten, vilket kan förvärra handeksemet.

Keratoriskt handeksem

Keratoriskt handeksem kan ses i händerna som förtjockade, fjällande områden. Vid denna typ av handeksem förekommer aldrig blåsor och endast en lätt klåda. Denna form av eksem drabbar typiskt män i åldern 40 till 60.

Pompholyx

Lider man av pompholyx, också känd som dyshidrotiskt eksem, upplever man klåda och små blåsor i bägge handflator och på bägge sidor av fingrarna. En del upplever endast få utbrott som försvinner i loppet av ett par veckor, medan andra upplever mycket frekventa utbrott som kan resultera i kroniskt eksem.

Pompholyx eksem gör huden mera sårbar, och man är därför i riskzonen för att senare utveckla allergi mot de ämnen som händerna kommer i kontakt med.


Generellt om handeksem

Handeksem kan uppstå av flera olika orsaker. Handeksem kan uppstå för att man har en medfödd tendens till eksem, vilket gör att huden är mera sårbar. Handeksem kan också uppstå för att man tidigare har varit eller är drabbad av atopiskt eksem (baneksem).

I de allra flesta tillfällen beror handeksem dock på att huden har varit i kontakt med allergiframkallande ämnen eller ämnen som direkt irriterar huden.

Det finns många orsaker till handeksem och om händerna exempelvis har varit mycket i kontakt med vatten och man ofta använder tvål (och kanske inte får sköljt bort den ordentligt) kan man också utveckla eksem.

För alla typer av handeksem gäller det att hudbarriären bryts ner, vilket gör att immunförsvarets celler är för aktiva.

Gå direkt till: Behandling av handeksem

Handpaket för torra händer och handeksem

2 produkter mot torr hud och spruckna och röda händer

260 kr

Se produkt

Vem får handeksem?

För många börjar handeksem tidigt i livet, och hos ⅓ börjar det redan innan 20-årsåldern. Även om handeksem kan drabba alla, så är der nästan dubbelt så många kvinnor som män, som har handeksem. Det antas att det är för att kvinnor i högre grad utsätts för miljöpåverkningar på olika sätt.

Handeksem ses ofta hos personer med yrken som frisör, sjuksköterska, kock, målare och mekaniker, eftersom deras händer i stora delar av deras arbetsdag är i kontakt med några av de eksemframkallande elementen (vatten, tvål, upplösningsmedel, oljor och liknande).

Barn kan i förbindelse med utbrott av atopiskt eksem også utveckla handeksem. Personer som har, eller tidigare har haft, atopiskt eksem har också en större risk för att utveckla handeksem.


Hur ser handeksem ut?

Handeksem är beteckningen för eksem som sitter på händerna. Eksem ger rodnad på huden och i de allra flesta tillfällen eftersföljs rodnaden av blåsor och vätskande i den akuta fasen.

Härefter följer torrhet, sprickor, mjällbildande och i den kroniska fasen uppstår förtjockad hud, vilket kan ge sprickor. Handeksem kan också sätta sig i naglarna, således att även de tar skada.

Handeksem ger först och främst klåda, men det kan också ge sveda och brännande smärtor. Man kan även känna att huden är tunnare, vilket beror på att hudbarriären bryts ner av eksemet i sig själv.

I svåra fall kan det gå infektion i eksemet som förvärrar tillståndet. Det finns nästan alltid stafylokocker i eksem, eftersom hudens pH-värde är högre. När eksem läker, kommer stafylokockerna att försvinna i takt med att pH-värdet faller.


Symptom på handeksem

 • Kliande fläck som snabbt sprider sig, om det inte behandlas
 • Rodnad och eventuellt små blåsor i huden
 • Flagning och senare sprickbildande
 • Periodevis förtjockad och fjällande hud
 • I många fall också klåda och en svidande, brännande känsla

Varför får man handeksem?

Handeksem är ett symptom, så det är viktigt att man genomgår en allergiutredning och undersökning hos hudläkaren, således att man får en exakt diagnos och därmed hittar den bakomliggande orsaken.

Var tredje fall av handeksem uppstår hos människor som är ärfligt disponerade för att utveckla allergi (atopiska sjukdomar: Höfeber, atopiskt eksem och astma).

Orsaken till att man utvecklar handeksem är att hudens normala barriär inte fungerar optimalt vid atopi och därför kommer vatten, tvål, upplösningsmedel eller smuts lättare att kunna framkalla eksem på händerna.

Vanliga orsaker till handeksem:

 • Rengöringsmedel
 • Vatten
 • Livsmedel
 • Metaller
 • Gummi och gummikemikalier
 • Tvål
 • Parfym
 • Nickel
 • Konserveringsmedel
 • Hårfärger

När är eksem en arbetsskada?

Eftersom handeksem i många tillfällen utvecklas på grund av ens yrke, kan det i en del tillfällen vara tal om att man vid utbrott av eksem på händerna kan ansöka om ersättning, eftersom eksemet betraktas som en arbetsskada.

I en del svåra fall, där eksemet går och blir kroniskt, kan det nämligen hålla en från arbetsmarknaden.

Om din läkare misstänker att du lider av en arbetsbetingad sjukdom, har personen plikt att anmäla det till Arbetsmiljöverket – också även om du kanske inte själv önskar sjukdomen anmäld. Det är dock du själv som avgör huruvida du önskar att Arbetsmiljöverket ska gå vidare med saken.

Det är dock en rad villkor som ska uppfyllas för att det är tal om en arbetsskada, som exempelvis:

 • Eksemet ska ha uppstått medan du jobbade för en arbetsgivare med hemvist i Sverige
 • Eksemet skal ha uppstått på grund av arbetet eller de förhållanden som arbetet föregår under

Om du får ditt eksem erkänt som en arbetsskada kan du i några fall få en kompensation och/eller ersättning för förlorad arbetsförmåga.

Det finns dessutom också fall där man kan få täckt sina utgifter i förbindelse med behandlingen av sitt eksem (krämer och så vidare). Det är omfånget av din sjukdom som är avgörande för hur mycket du eventuellt kan få i ersättning.

Bedöms du att ha mindre än 5 procents skada kan du inte få någon kompensation.


Behandling av handeksem

Handpaket för torra händer och handeksem

2 produkter mot torr hud och spruckna och röda händer

260 kr

Se produkt

Har man fått eksem på sine händer kan det sällan avgöras om det beror på irritation, allergi eller annat. Önskar man svar på detta, så krävs der en närmare undersökning som är nödvändig när det kommer till att bestämma rätt behandling.

Väntar man för länge med behandlingen, så riskerar man till och med att utveckla kroniskt eksem, vilket följer en resten av livet. Det är därför viktigt, i tillfälle av handeksem, att man känner bakgrunden för vad som har utlöst det, så man vet vad man ska göra i framtiden för att undgå nya utbrott.

Det är viktigt att man får diagnostiserat huruvida eksemet beror på allergi, eftersom man inte kan se skillnad på allergiskt och irritativt kontakteksem med blotta ögat.

Behandlingen av handeksem föregår intensivt under några veckor med binjurebakhormon i form av steroidkräm eller steroidsalva. Är eksemet infekterat med bakterier (speciellt gula stafylokocker), ska man dessutom ha antibiotika.

Efter behandlingen är huden på händerna mera sårbar än normalt, så därför är det viktigt att man skonar sina händer mest möjligt. I sådana tillfällen bör man följa de 10 goda råden mot handeksem.


Så väljer du rätt kräm mot handeksem

När man ska välja rätt kräm mot handeksem bör man alltid vara uppmärksam på:

 • Att krämen är lätt att smörja ut
 • Att krämen är så mild som möjligt – allra helst utan parfym, eftersom detta kan förvärra eksemet för en del
 • Att krämen har så få biverkningar som möjligt

Om man har handeksem är det mycket viktigt att använda en bra och fet fuktkräm, men det är minst lika viktigt att använd krämen förebyggande när eksemet inte är i utbrott. På så sätt får man ut mest möjligt av krämen, eftersom den därför både verkar förebyggande och behandlande.

Undersökningar visar att utvecklingen av eksem delvist kan förebyggas genom att använda fettkrämer dagligen från spädbarnsåldern.

För att få full effekt bör man använda fuktkräm både morgon och kväll. Dessutom bör man alltid smörja in sig högst 2-3 minuter efter att man har varit i bad för att undgå att huden inte torkar ut. När huden är våt är den nämligen mera skröplig och därmed mera benägen att bli torr och kliande.

En bra kräm mot symptomen på handeksem är Hand Cure från Astion Pharma, som är speciellt utvecklad mot den klöåda som kan uppstå som symptom vid mjälleksem, atopiskt eksem och handeksem.

Handpaket för torra händer och handeksem

2 produkter mot torr hud och spruckna och röda händer

260 kr

Se produkt

Förebyggande av handeksem

Om man önskar att förebygga eksem på händerna eller förhindra framtida utbrott, så är det viktigt att man följer de 10 goda råden mot handeksem.

Något av det bästa man kan göra är att vara konsekvent med att använda handskar. Se till att alltid använda handskar vid vått arbete – oavsett om det är under storstädningen, disken eller i förbindelse med ett jobb.

Handskar är både en viktig del av förebyggandet av handeksem, såväl som själva behandlingen av eventuella utbrott.

Genom att använda handskar skyddar du huden på händerna mot den belastning som kan vara en följd av vardagens många aktiviteter.

Man bör dessutom alltid undgå att vara i kontakt med det man är allergisk mot eller har utvecklat irritation mot.

Det är dessutom alltid en god idé att undgå att utsätta händerna för extrema temperaturer – i bägge ändor av skalan. Undgå därför att skalla dina händer, samt att utsätta dem för kallt vatten och kyla.


10 generella råd vid handeksem

Har man drabbats av handeksem, är man disponerad för det, eller försöker man hindra framtida utbrott, så finns det en rad generella råd som man bör följa.

 1. Använd handskar vid vått arbete
 2. Använd handskar så länge som det är nödvändigt, men så kort tid som möjligt
 3. Var uppmärksam på att handskarna är intakta, rena och torra
 4. Använd bomullshandskar under skyddshandskar
 5. Tvätta händerna i kallt vatten och se till att skölja dem ordentligt och torka dem grundligt
 6. Använd alkoholbaserade desinfektionsmedel istället för tvåltvätt när händerna inte är synligt smutsiga
 7. Använd inte fingerringar när du är på jobbet
 8. Använd en fuktkräm med ett högt fettinnehåll och utan parfym
 9. När du använder fuktkrämen (vilket gärna ska vara flera gånger dagligen), ska den fördelas över hela handen – inklusive fingrar och håndrygar
 10. Sköt om dina händer i fritiden, använd handskar vid vått arbete i hemmet och använd varma handskar utomhus om vintern

Handpaket för torra händer och handeksem

2 produkter mot torr hud och spruckna och röda händer

260 kr

Se produkt

Relaterade produkter

Anti Itch Spray Spray mot irriterad och kliande hud på kroppen

Anti Itch Spray Spray mot irriterad och kliande hud på kroppen

Ordinarie pris
120 kr
Försäljningspris
120 kr
Ordinarie pris
Enhetspris
per 
Slutsåld
Visa produkt
Astion Hårbottenserum - Vård för eksem, psoriasis och kliande, fjällande hårbotten

Vård för eksem, psoriasis och kliande, fjällande hårbotten

Ordinarie pris
170 kr
Försäljningspris
170 kr
Ordinarie pris
Enhetspris
per 
Slutsåld
Visa produkt
Fet kräm 40% - Fuktkräm med urea och niacinamid mot eksem och kliande

Fuktkräm med urea och niacinamid mot eksem och kliande

Ordinarie pris
Från 49 kr
Försäljningspris
Från 49 kr
Ordinarie pris
Enhetspris
per 
Slutsåld
Visa produkt