Kontakteksem – Symptomer och behandling

: 16/11/2020

Kontakteksem är ett irritationstillstånd i huden som kan uppstå som följd av yttre påverkningar från irritanter som vatten, tvål och allergiframkallande ämnen. Kontakteksem behandlas generellt med klådstillande krämer och genom att undgå att komma i kontakt med de allergiframkallande ämnena eller irritanterna.

Kontakteksem ses typiskt på händerna och det kan i många tillfällen förebyggas genom att följa en rad simpla råd.

Granskad av Phillip Thestrup Meimbresse

Klinisk farmaceut på Varde Apotek
Phillip har en farmacie kandidatexamen från SDU, och har de senaste åren arbetat som klinisk farmaceut på Apoteket. Dagligen ger hon råd till apotekets kunder samt till läkare om den optimala användningen av läkemedel.

7 facts om kontakteksem

 1. Kontakteksem är en inflammation i huden som är utlöst av lokalirriterande/toxiska påverkningar eller av allergi
 2. Kontakteksem förekommer oftast på händerna (handeksem) eller i ansiktet, men det kan uppstå överallt på kroppen
 3. Akut kontakteksem ger rodnad, vätskefyllda blåsor och sårbildning
 4. Kroniskt kontakteksem ger torr, fjällande hud med sprickor (också kallat fissurer)
 5. Kontakteksem är starkt kliande
 6. Upptäcks allergi, är det viktigt att undgå kontakt med det allergiframkallande ämnet
 7. Om du har astmaeksem, så finns det större risk för att också utveckla irritativt (toxiskt) kontakteksem

Vad är kontakteksem?

Kontakteksem är ett inflammatoriskt tillstånd i huden som kan vara utlöst av antingen lokalirriterande påverkningar (irritativt/toxiskt eksem) eller som följd av allergi (allergiskt eksem).

Kontakteksem uppstår, som det framgår av namnet, genom att man kommer i kontakt med något som antingen irriterar huden eller som man är allergisk mot. Irritativt kontakteksem är den mest utbredda typen och utgör omkring 70 procent av fallen av kontakteksem. För de allra flesta uppstår kontakteksemet på händerna, medan det dock også kan gå i utbrott på resten av kroppen.

Kontakteksem kan uppstå på hela kroppen, även om det oftast uppträder på händerna. Du kan exempelvis utveckla kontakteksem i underlivet om du använder en parfymerad kroppsspray eller bodyshampoo i området. Detta kan resultera i klåda på grund av kontakteksem i slidan. Det kan dock också vara på grund av dina kläder som kan vara tvättade i ett tvättmedel du inte kan tåla.

Vid akut kontakteksem är det drabbade området rött med vätskefyllda blåsor och ytlig sårbildning, medan kroniskt kontakteksem ger torr, fjällande och förtjockad hud, där det också kan uppstå sprickbildning. Vid alla typer av kontakteksem är utslaget starkt kliande.

Kontakteksem uppstår i mer än 80 procent av fallen på händerna, och ger därmed handeksem. Eksemet kan sitta överallt på händerna, där förändringarna i huden oftast är symmetriske.


Symptom på kontakteksem:

 • Klåda
 • Fjällande hud
 • Rodnad
 • Små knoppar
 • Små, vätskefyllda blåsor

Kontakteksem kan vara relativt individuellt, så därför är det också skillnad på hur man upplever de olika symptomen. Om du tror att du har kontakteksem bör du alltid kontakta din läkare som kan ge dig en hänvisning till en hudläkare. Det är nämligen essentiellt för behandlingen att orsaken till eksemet bestäms.


Smittar det?

Nej, kontakteksem smittar inte. Kontakteksem kan inte smitta, eftersom eksemet beror på att huden har irriterats av något exogent eller att personen med eksem har varit i kontakt med något som denna är allergisk mot. Därför kan man alltså inte få eksem genom att vara i kontakt med en som har det.

Astion Handkräm

Kräm mot handeksem (30g)

140 kr

Se produkt

Varför får man kontakteksem?

Kontakteksem uppstår om man har varit i kontakt med något som man är allergisk mot eller som har irriterat huden. Allt efter om man har irritativt, allergiskt, akut eller kroniskt kontakteksem kan orsakerna vara olika och därför kan det vara skillnad på både symptom och behandling.

Man indelar därför överordnat de olika formerna av kontakteksem i tre kategorier:


1) Irritativt kontakteksem 

2) Allergiskt kontakteksem

3) Akut och kroniskt kontakeksem

Även om det som utgångspunkt inte är möjligt att se skillnad på de olika typerna av av kontakteksem, finns det dock skillnad på varför och hur de uppstår. Är du rädd att du har kontakteksem kommer läkaren att ta ett lapptest som därefter kan påvisa vilken typ av kontakteksem du har drabbats av. Nedanför kan du läsa mera om de olika typerna av kontakteksem samt varför de uppstår.

1. Irritativt (toxiskt) kontakteksem

Vid irritativt kontakteksem är hudbarriären förstörd som följd av en direkt fysisk påverkan av överhuden. Irritativt kontakteksem kan uppstå direkt men det kan också utveckla sig efter längre tids påverkan. Det är inte möjligt att se skillnad på, om det handlar om allergiskt eller irritativt kontakteksem med blotta ögat, varför det krävs en grundligare utredning.

De vanligaste orsakerna till irritativt kontakteksem:

 • Vatten
 • Tvål
 • Rengöringsmedel
 • Industriella oljor
 • Livsmedel
 • Organiska upplösningsmedel

Irritativt kontakteksem kan dock också uppstå på grund av fysiska hudbelastningar som exempelvis värme, kyla eller slitage.

När hudbarriären är borta kan huden inte längre hålla på fuktigheten, vilket betyder att det sker ytterligare uttorkning av huden. Huden blir därför mera sårbar, vilket ger direkt tillgång för bakterier, virus, svamp och allergiframkallande ämnen.

Irritativt kontakteksem är mycket utbrett inom vissa typer av yrken, där exempelvis frisörer är mera utsatta än andra. Efter cirka 10 hårtvättar är hudens naturliga fett helt upplöst, vilket ökar risken för handeksem (kontakteksem) betydligt.


2. Allergiskt kontakteksem

Kontakteksem kan också bero på en allergisk reaktion. Är allergi orsaken till ditt kontakteksem, så beror det på att huden reagerar när du har varit i kontakt med det du inte kan tåla.

Har du allergisk kontakteksem, kan du uppleva att huden blir röd och kliande, med knoppar och senare också blåsor, om du har varit i kontakt med ett allergiframkallande ämne. Allergiskt kontakteksem kallas också för typ IV allergi.

De vanligaste orsakerna till allergiskt kontakteksem:

 • Parfym
 • Krom
 • Konserveringsmedel
 • Nickel
 • Epoxy

Du blir allergisk mot ett ämne när du kommer i kontakt med det. När man exempelvis tar parfym på, så tränger det ner i huden och aktiverar några av cellerna i immunförsvaret. Vid den första kontakten kan du inte märka något, och om du aldrig kommer i kontakt med parfym igen, så kommer det inte att hända något. Men utsätts du upprepade gånger för parfym, så aktiveras cellerna från den första kontakten. Härifrån vandrar de ut i huden och det ger eksem.

Själva reaktionen tar 48 timmar, så der kan alltså gå flera dygn från att du har varit i kontakt med det som har framkallat allergin tills du upplever utslag. Eksemet börjar som regel det ställe på kroppen där du har varit i kontakt med det, du är allergisk mot, men efterföljande kan det också sprida sig till andra ställen på kroppen. Lider du av allergiskt kontakteksem, är det alfa och omega att du håller dig borta från det som du är allergisk mot.

3. Akut och kroniskt kontakteksem

Vid en enstaka kraftig påverkning, som exempelvis etsning av huden, kan man riskera att utveckla akut kontakteksem.

Vid akut kontakteksem kommer huden att:

 • Bli våldsamt röd
 • Börja klia
 • Utveckla kliande, röda knoppar
 • Eventuellt utveckla vätskefyllda blåsor som kan brista

Kroniskt kontakteksem kan uppstå om man utsätter huden för upprepade, mindre påverkningar som också kan vara skadeliga. Det kunde exempelvis vara om man över många dagar varje dag utför 30 hårtvättar om dagen och dessutom använder händerna till vanliga göromål som rengöring och disk. Därför är kroniskt kontakteksem i de allra flesta tillfällen eksem på händerna och därför kategoriserat som håndeksem.

Kroniskt kontakteksem visar sig genom:

 • Torr hud
 • Fjällande hud
 • Rodnad
 • Eventuellt smärtsamma sprickor i huden som följd av förtjockad hud

Kroniskt kontakteksem kan dessutom blossa upp och bli till akut eksem. Allvarlighetsgraden i förbindelse med kontakteksem på händerna kan vara mycket varierande, och det förekommer ofta en glidande övergång från lätta besvär i form av torrhet och rodnad, vidare till svårt och smärtsamt eksem med rodnad, sårskorpor och smärtsamma sprickor på fingerspetsarna.

Den mest utbredda formen av handeksem är kroniskt eksem. Även om eksemet kan läka – och se sunt och friskt ut – kommer huden i flera månader efter ett utslag vara mera känslig och därför också reagera kraftigt på hudskadliga ämnen.


Behandling av kontakteksem

Allt efter vilken form av kontakteksem det handlar om, så finns det olika möjligheter för behandling. Vilken typ av kontakteksem du har, är något din läkare kan teste. Om man har drabbats av allergiskt kontakteksem och detta är konstaterat via exempelvis ett epikuntantest, är det viktigt att du undgår all kontakt med det allergiframkallande ämnet. Vid akut kontakteksem behandlas detta med binjurebakhormonkräm.

Allt efter ålder och eksemets placering kommer styrkan på eksemkrämen att variera. Om man är drabbad av eksem i ansiktet, genitalregionen eller i armhålorna, så använder man en mild styrka. Är man däremot drabbad på kroppen, armarna, benen, händerna eller fötterna, så kommer det som regel att vara tal om en starkare kräm. Krämen ska härefter smörjas på två gånger om dagen i tre till sex veckor. För en del kan det vara aktuellt med ljusbehandling som företas hos läkaren.

Detta kan för en del hjälpa med att få eksemet att läka. Vid kroniska fall kan hudläkaren dessutom erbjuda en tablettbehandling. Det finns flera olika typer av tablettbehandlingar. Vilken som är riktig för dig kan din läkare att avgöra.


Finns det något man själv kan göra om man har kontakteksem?

Om man har kontakteksem – eller tror att man har det – bör man alltid uppsöka läkare. Det finns dock flera tilltag som du bör inkorporera i din vardag om du har kontakteksem. Du kan nämligen göra riktig mycket själv både för att förebygga, för att hålla symptom nere och för att förhindra framtida utbrott av kontakteksem. Det rekommenderas att du följer dessa 10 goda råd mot kontakteksem på händerna.

10 goda råd mod kontakteksem på händerna

 1. Använd alltid handskar vid vått arbete (oavsett om det är i fritiden eller på jobbet)
 2. Använd handskar så länge som det är nödvändigt – men i så kort tid som möjligt
 3. Se till att handskarna är intakta, rena och torra
 4. Använd bomullshandskar under skyddshandskar
 5. Tvätta dina händer i svalt vatten, skölj och torka dem grundligt
 6. Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan med fördel användas istället för tvål, när händerna inte är synligt smutsiga
 7. Ha inte fingerringar på på jobbet
 8. Använd en fuktkräm med ett högt fettinnehåll utan parfym
 9. Fördela fuktkrämen över hela handen – på både fingrar och handryggar
 10. Sköt om dina händer i din fritid – använd handskar vid vått arbete i hemmet, och se till att använda varma handskar om vintern

Använd en fet fuktkräm på de eksemdrabbade områdena

Oavsett om det är på händerna eller andra ställen på kroppen du har drabbats av kontakteksem, så är det viktigt att du håller området fuktigt om huden känns tör. Det är därför en god idé att använda en fuktkräm – och gärna en fet en – flera gånger dagligen. På så sätt undgår du att huden torkar ut, vilket kan förvärra tillståndet.

Vid eksem på både kropp och händer kan du pröva Hand Cure eller Skin Cure från Astion Pharma som är speciellt formulerade till att minska klåda och fukta torra områden vid symptom på atopiskt eksem (barneksem), handeksem och mjälleksem.

Har du drabbats i ansiktet, kan du pröva vår Face Cure från Astion Pharma.